Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικό Σχολεία για το σχολικό έτος για το Σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου2019.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-201.3

Ανοίξτε τη σχετική εγκύκλιο