Σχετικά με την επιλογή αναδόχου τουριστικού πρακτορείου, για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της ΣΤ` τάξης στην Αθήνα από 28 έως 30 Μαϊου 2020:

Παραλάβαμε  σφραγισμένες προσφορές από έξι τουριστικά πρακτορεία. Στις 12:30 συνεδρίασε η τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με το αριθμ. 26/3-2-2020 πρακτικό του Διευθυντή του σχολείου.

Με βάση τα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, επέλεξε τρεις προσφορές(κατά σειρά προτεραιότητας).

Η ολομέλεια των συνοδών γονέων που θα συγκλιθεί τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 θα εγκρίνει την καλύτερη προσφορά.

Η ανακοίνωση της τελικής επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  αμέσως μετά τη λήξη της ολομέλειας των γονέων, δηλαδή το απόγρυμα της ίδιας ημέρας.