Η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί μέρος μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι:

να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και της διαφοροποίησης των γλωσσών που μαθαίνονται με σκοπό την αύξηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης·

να προωθήσει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης·

να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, οι πολίτες της Ευρώπης ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας γλώσσας ή να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις υπάρχουσες γλωσσικές τους δεξιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση γλωσσών πέρα από τα αγγλικά.

Οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ δημοτικού μέσα από το μάθημα των Γαλλικών έλαβαν μέρος στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και ευαισθητοποιούμενοι πάνω στο μήνυμα και τους στόχους της ημέρας αυτής προχώρησαν στην κατασκευή αφίσας της οποίας το κύριο μέλημα ήταν να παρουσιάσει λέξεις που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, τη μητρική τους, αυτές που μαθαίνουν στο σχολείο αλλά και άλλες με τις οποίες ίσως αργότερα έρθουν σε επαφή.