Ένα ενδιαφέρον πείραμα είναι το λεγόμενο πείραμα του Ερατοσθένη, κατά το οποίο, χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία και απλές πράξεις, μπορεί να υπολογιστεί η περίμετρος της Γης.

Οι μαθητές των Ε΄και Στ΄τάξεων πραγματοποίησαν τις μετρήσεις τους την ημέρα της εαρινής ισημερίας, 20 Μαρτίου, για να ισοδυναμεί η γωνία φ, που βλέπετε στις φωτογραφίες με το γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας του σχολείου μας. Κατόπιν με απλούς υπολογισμούς οι μαθητές υπολόγισαν την περίμετρο της γης πλησιάζοντας πολύ κοντά στην πραγματική.