Στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας/Μελέτης σε συνδυασμό και με τη δράση επιχειρηματικότητας του σχολείου μας, μαθητές των τάξεων Ε΄και Γ΄παρακολούθησαν παρουσίαση για τη σχέση ανθρώπων και ζώων στον πλανήτη μας, από την κ. Κοντού Μαρία-Ζωή. Η εκδήλωση, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών, είχε στόχο να υπογραμμίσει και την ανάγκη οριστικής επίλυσης του προβλήματος των αδέσποτων, το οποίο, ως πρόβλημα της πόλης μας, απασχολεί πολύ τους μαθητές.