Το σχολείο μας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, που διεξήχθη 16-19 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Tο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής, το Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ και το Σωματείο Φίλοι του ΝΟΗΣΙΣ πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Η εργασία, που εκπονήθηκε από τους μαθητές του Ε1 πήρε  τη μορφή ενός miniMOOC (σύντομο Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα – Massive Open Online Course). Το θέμα του MOOC είναι για τη βαρύτητα και τις σχετικές θεωρίες, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Περιλαμβάνει βιντεο-μαθήματα για διδασκαλία του αντικειμένου, κουίζ και βραβείο για όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο το MOOC. Τα βιντεο-μαθήματα δημιουργήθηκαν σε στυλ stop motion animation. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της βαρύτητας και των βαρυτικών κυμάτων, μέσα από την προσπάθεια εξήγησης των εννοιών αυτών σε συνομηλίκους (peer tutoring). Οι μαθητές ερεύνησαν, αναρωτήθηκαν, κατέγραψαν και ανέπτυξαν ιδέες για τη βαρύτητα, ενώ παράλληλα μελέτησαν την ιστορική πορεία της έννοιας και παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας, σε μια μορφή ελκυστική και προσβάσιμη.

Το mini kidMOOC «Μάθε Με Μας για τη Βαρύτητα» μπορείτε να  το παρακολουθήσετε στον σύνδεσμο
https://www.tes.com/lessons/RKGKmyK0sKY5Vg/mini-kidmooc .