Το τμήμα των γαλλικών της Ε΄ τάξης του σχολείου μας συμμετείχε στον Διαγωνισμό ποίησης HAÏKUS που οργάνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Καθηγητών γαλλικής για το σχολικό έτος 2018-2019. Η συμμετοχή μας πήρε την 1η θέση σε εθνικό επίπεδο.

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2017

 Κάντε κλικ στο τμήμα που σας ενδιαφέρει για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του.

Δείτε επίσης το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Συνεργασίας Γονέων και Εκπαιδευτικών.

Α1      Α2

Β1      Β2

Γ1      Γ2

Δ1      Δ2

Ε1      Ε2

ΣΤ1     ΣΤ2

 

Πατήστε στην εικόνα για να κατεβάσετε αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο πρόγραμμα.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων:
Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω) σύμφωνα με την ΥΑ 69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6Β114653ΠΣ-23Φ) δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
           
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ ΟΔΩΝ
1 Αγ. Σοφίας   2-τέρμα Κέντρο Από την αρχή της Μ.Αλεξάνδρου
2 Αγίου Αντωνίου 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος  
3 Αγίου Αντωνίου - Πάροδος 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος  
4 Αμφιπόλεως 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος  
5 Αναπαύσεως & Πάροδοι 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
6 Εθνικής Αντίστασης 19 - τέρμα 2-τέρμα Άγ. Αντώνιος  
7 Εξοχών 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος  
8 Εφέντη Τάκη 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
9 Ζλάτκου Γεωργίου 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος  
10 Ιπποκράτους 1- τέρμα 2- τέρμα Κέντρο  
11 Ίωνος Δραγούμη 17 - τέρμα 12 - τέρμα Άγ. Αντώνιος Από διασταύρωση οδών, Γενναδίου, Μητρ. Κων/ντίνου, Ακροπόλεως έως τέρμα.
12 Καρκαβίτσα 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
13 Κρήτης 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
14 Κωνσταντινουπόλεως 29 - τέρμα 24 - τέρμα Άγ. Αντώνιος Από Εθν. Αντίστασης έως τέρμα
15 Κωστή Παλαμά 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
16 Μαρούλη Δημ. & πάροδοι) 1 - 17   Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
17 Ξενοπούλου 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
18 Ορέστη (Κουλάς)     Άγ. Αντώνιος Ανατολικά της νοητής γραμμής μεταξύ του Ι.Ν.Αγ. Θεοδώρων & του Κουλά
19 Ορφέως 27 - τέρμα 18 - τέρμα Άγ. Αντώνιος Βόρεια της Εθν. Αντίστασης
20 Ορφέως 21- τέρμα 16 - τέρμα Άγ. Αντώνιος- Κέντρο Βόρεια της Αλ.Παναγούλη
21 Παναγούλη Αλεξάνδρου 1- τέρμα 2- τέρμα Κέντρο  
22 Παπάζογλου Ιωάννη 27 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος  
23 Πολέμη Ιωάννη 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
24 Πολυζωϊδη-(Κουλάς) 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος Ανατολικά της νοητής γραμμής μεταξύ του Ι.Ν.Αγ. Θεοδώρων & του Κουλά
25 Στεργίου Κουρέως 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Αντώνιος  
26 Τερψιχόρης 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
27 Τριανταφυλλίδη Μαν. 1 - τέρμα 2 - τέρμα Άγ. Ανάργυροι-Κατακονόζη  
28 Χατζηδιαμαντή 1- τέρμα 2- τέρμα Κέντρο  
29 Χατζηπανταζή Αθανασίου 9 - τέρμα 10 - τέρμα Άγ. Αντώνιος