Στο σχολείο μας, σε αίθουσα εξοπλισμένη με υπολογιστές, διοργανώθηκε στις 20/6/2018, ώρα 10.30 πμ – 13.00 μμ, το 1ο ενδοσχολικό σεμινάριο διάχυσης των αποτελεσμάτων του επιμορφωτικού προγράμματος.

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος κινητικότητας προσωπικού Erasmus+  εκτός σχολείου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, στην Επιμορφωτική Ημερίδα της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών (σύμβουλος κ. Γεώργιος Μιχαηλίδης).

 

Τρεις εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας, ο διευθυντής κος Στεφανίδης Δημήτριος, ο υποδιευθυντής κος Αρναούτογλου Βασίλειος και η δασκάλα κα Αναγνωστίδου Μαρία, συμμετείχαν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού Erasmus+, στο διάστημα από 28/5/18 έως 1/6/18, στην Πράγα της Τσεχίας.

Εθνική μονάδα Συντονισμού για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Τα προγράμματα Erasmus+, που υλοποιούνται εδώ και 30 χρόνια, χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και προσφέρουν εμπειρίες εκπαιδευτικού περιεχομένου σε διδάσκοντες και μαθητές.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών συμμετέχει με τρεις (3) εκπαιδευτικούς σε επιμορφωτικό πρόγραμμα ΕRASMUS+ με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» , το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 28 Μαΐου 2018 έως 1 Ιουνίου 2018 στην Πράγα της Τσεχίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδεθούν κατά άμεσο τρόπο οι πραγματικές ανάγκες των Εκπαιδευτικών οι οποίοι αναζητούν καινοτόμες, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με τη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, για να την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών στο σχολείο. Η επιμόρφωση εμπεριέχει ένα μίγμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, τα οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν με τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους.

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί για το σχολείο ένα μέσον υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για τη μάθηση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους συναδέλφους τους, αλλά και των δυνατοτήτων για διαρκή επιμόρφωση.

 

Ο Διευθυντής

 

Δημήτριος Στεφανίδης