Στο σχολείο μας, σε αίθουσα εξοπλισμένη με υπολογιστές, διοργανώθηκε στις 20/6/2018, ώρα 10.30 πμ – 13.00 μμ, το 1ο ενδοσχολικό σεμινάριο διάχυσης των αποτελεσμάτων του επιμορφωτικού προγράμματος.

Αρχικά έγινε μια γενική παρουσίαση των στόχων, της μεθοδολογίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τον Διευθυντή του Σχολείου και κατόπιν ο υποδιευθυντής κος Αρναούτογλου Βασίλειος παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς τις εφαρμογές Kahoot και Quizizz που δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας διαδικτυακών κουίζ. Το Kahoot προτάθηκε για εξάσκηση ομαδικά μέσα στην τάξη και το Quizizz περισσότερο ως μέσο αξιολόγησης.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου κλήθηκαν να δημιουργήσουν τα δικά τους κουίζ στη διάρκεια του καλοκαιριού - και με τη βοήθεια των τριών συμμετεχόντων - και να μοιραστούν τα αποτελέσματα στο 2ο ενδοσχολικό σεμινάριο διάχυσης, που έχει προγραμματιστεί για τις 5/9/2018. Στη συνέχεια η δασκάλα κα Μαρία Αναγνωστίδου παρουσίασε την εφαρμογή canva με την οποία μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει αφίσες, για να ανακοινώνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο εκδηλώσεις, δραστηριότητες, προγράμματα του Σχολείου. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και πάλι κλήθηκαν να δοκιμάσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους αφίσες.

Παρουσιάστηκε επίσης η εφαρμογή weebly με την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα. Τέλος σε όλους τους εκπαιδευτικούς  στάλθηκε πλήρης κατάλογος των on-line εφαρμογών χωρισμένος σε ενότητες ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους.