Η τάξη Β2, μαζί με την ομάδα των Διαμεσολαβητών του σχολείου, διοργανώνει έναν διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Δεν χτυπάμε! Συζητάμε!». Το θέμα επιλέχθηκε για να συντελέσει στην ανάπτυξη κουλτούρας διαλόγου στο σχολείο μας και να προωθήσει τον θεσμό της Διαμεσολάβησης, ως ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών στον χώρο του σχολείου.

Στο σχολείο μας λειτουργεί  πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο “Η διαμεσολάβηση συνομηλίκων  ως τρόπος ειρηνικής επίλυσης διαφορών στο σχολείο”, από το σχολικό έτος 2014-15 .

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενημέρωση των μαθητών για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και τα δικαιώματά τους, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας σε όλες τις μορφές της. Τη φετινή σχολική χρονιά 2019-20 οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί, που έχουν επιμορφωθεί από το κέντρο ΟΑΣΙΣ, εκπαίδευσαν ομάδα μαθητών της Στ΄ τάξης, ώστε υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, να είναι σε θέση να διαχειρίζονται με ειρηνικό τρόπο προβλήματα συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, διευκολύνοντας τους εμπλεκόμενους  να οδηγηθούν στην εύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Σκοπός είναι η μείωση της σχολικής βίας, η ανάπτυξη κλίματος ασφάλειας και υπευθυνότητας και η προώθηση του διαλόγου ως μέσου επίλυσης των προβλημάτων.


Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Διαμεσολάβησης μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς: Μαρία Αναγνωστίδου (δασκάλα Β2) και  Ελπίδα Αγραφιώτου (δασκάλα Γ1)