Δήμου Αντώνιος

 

 

Υποδιευθυντής

Αρναούτογλου Βασίλειος

 
 

Εκπαιδευτικοί Α` τάξης

Α1 Τατιτζικίδου Ελένη 

Α2  Κουκοπούλου Μαρία

 
 

Εκπαιδευτικοί Β` τάξης

Β1  Δομουχτσής Στέργιος

Β2   Μάντζου Βασιλική 

 

Εκπαιδευτικοί Γ` τάξης

Γ1  Σαμαρά Ελένη

Γ2  Κιουτσούκη   Μαριάνθη

 

Εκπαιδευτικοί Δ` τάξης

Δ1   Μπαλτζή Μαρία  

Δ2  Αγραφιώτου Ελπίδα

  

Εκπαιδευτικοί Ε` τάξης

Ε1 Αναγνωστίδου Μαρία

Ε2 Σισμάνης Θεολόγος

 

Εκπαιδευτικοί ΣΤ` τάξης

ΣΤ1Αρναούτογλου Βασίλειος

ΣΤ2 Καμπέρης Ιωάννης

 

Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών

ΑΓΓΛΙΚΑ          

 Παπαβασιλείου Έφη      Τμήματα  Γ1,,Δ1,Δ2,Ε1,Ε2,ΣΤ1,ΣΤ2

 Μουστάκα Μαριάνθη             Τμήματα  Α1,Α2,Β1

Μπουλιακούδης Γεώργιος  Τμήματα  Β2, Γ2  (Ολοήμερο)                 

ΓΑΛΛΙΚΑ          

 Ιασονίδου Φωστήρα            Τμήματα  Ε΄,ΣΤ΄  Ολοήμερο      

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    

Δανιήλ Λίλη    Τμήματα Ε΄,ΣΤ΄

 

Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης

Σαφούρη Βασιλική

 

Εκπαιδευτικοί Ολοημέρου

  Νασιάκος Κωνσταντίνος    1ο Τμήμα

     2ο/ 3ο Τμήμα

Μπουλιακούδης Γεώργιος        Αγγλικά

Ποριόπουλος Στέργιος             Φυσική αγωγή

Ιασονίδου Φωστήρα               Γαλλικά

Ασβεστάς Θεοφάνης             Μουσική 

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής

Δρακούλη Ντίνα                     Τμήματα  Α1,Γ1,Γ2,Δ1,Δ2,Ε1,ΣΤ1,ΣΤ2

Ποριόπουλος Στέργιος            Τμήματα   Α2,Β1,Β2 (Ολοήμερο)

                

 

Εκπαιδευτικοί Καλλιτεχνικών

Μουσική                        Ασβεστάς Θεοφάνης

Τεχνικά                          Διαμαντάκης Στέλιος       

Θεατρικής Αγωγής          Κοβακίδου  Δόμνα                       

 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Σπένδας Απόστολος

 

Ώρες συνεργασίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί κατά το διδακτικό έτος 2018-2019 θα ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών για τη σχολική εργασία, την πρόοδο των μαθητών και για θέματα αγωγής ή ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου την εβδομάδα που αρχίζει από την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στις παρακάτω ημέρες και κατά το διάστημα 13:15-14:00 (σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 4, του Π.Δ. 79/2017 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο 184795/Δ1/30-10-2017 του ΥΠΠΕΘ):

Εκπαιδευτικός

Ειδικότητα

Τμήμα/τα

Ημέρα 

Δήμου Αντώνιος

Δάσκαλος/Διευθυντής

ΣΤ1

Δευτέρα

Τατιτζικίδου Ελένη

Δασκάλα

Α1

Παρασκευή

Κουκοπούλου Μαρία

Δασκάλα

Α2

Παρασκευή

Δομουχτσής Στέργιος 

Δάσκαλος

Β1

Δευτέρα

Μάντζου Βασιλική

Δασκάλα

Β2

Δευτέρα

Σαμαρά Ελένη

Δασκάλα

Γ1

Τρίτη

Κιουτσούκη Μαριάνθη

Δασκάλα

Γ2

Πέμπτη

Μπαλτζή Μαρία

Δασκάλα

Δ1

Δευτέρα

Αγραφιώτου Ελπίδα

Δασκάλα

Δ2

Τρίτη

Αναγνωστίδου Μαρία

Δασκάλα

Ε1

Τρίτη

Σισμάνης Θεολόγης

Δάσκαλος

Ε2

Τετάρτη

Αρναούτογλου Βασίλειος

Δάσκαλος

ΣΤ1

Τετάρτη

Καμπέρης Ιωάννης

Δάσκαλος

ΣΤ2

Πέμπτη

Σαφούρη Βασιλική

Δασκάλα

Τμήμα Ένταξης

Δευτέρα

Παπαβασιλείου Ευτέρπη

Αγγλικής Γλώσσας

Γ1,Δ1,Δ2,Ε1,Ε2,ΣΤ1,ΣΤ2

Τετάρτη

Μπουλιακούδης Γεώργιος

Αγγλικής Γλώσσας

Β2,Γ2. ολοήμερο

Τρίτη

Μουστάκα Μαριάνθη

Αγγλικής Γλώσσας

 Α1,Α2,Β1 Τετάρτη 

Δρακούλη Κωνσταντινιά

Φυσικής Αγωγής

Α1,Γ1,Γ2,Δ1,Δ2,Ε1,ΣΤ1,ΣΤ2

Τετάρτη

Ποριόπουλος Στέργιος

Φυσικής Αγωγής

Α2,Β1,Β2, ολοήμερο 3ο

Δευτέρα

Διαμαντάκης Στέλιος

Εικαστικών

Όλα

Τρίτη

Σπένδας Απόστολος

Πληροφορικής

Όλα

Τρίτη

Ασβεστάς Θεοφάνης

Μουσικής

Όλα /ολοήμερο 3ο

Πέμπτη

Ιασονίδου Φωστήρα

Γαλλικής Γλώσσας

Ε΄,ΣΤ΄/ολοήμερο 3ο

Δευτέρα

Δανιήλ Λίλη

Γερμανικής Γλώσσας

Ε΄ και ΣΤ΄

Δευτέρα

Νασιάκος Κωνσταντίνος

Δασκάλα/Ολοήμερο

1ο

Δευτέρα

Κοβακίδου Δόμνα

Θεατρικής Αγωγής

Όλα

Τρίτη

 

  1. Εάν τη συγκεκριμένη ημέρα ή ώρα η συνεργασία δεν είναι δυνατή λόγω αργίας ή άλλου λόγου, αυτή μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

  2. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συναντηθεί και εκτάκτως με τους γονείς/κηδεμόνες κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο.