Το 3ο Δημοτικό συμμετείχε με δύο ομάδες στον Περιφερειακό διαγωνισμό Ρομποτικής Κεντρικής Μακεδονίας του WRO Hellas. Τον διαγωνισμό φιλοξένησε το αμερικάνικο κολλέγιο Ανατόλια.

 

 

Οι ομάδες είχαν σαν θεματική τη ζωή στα ελληνικά νησιά. Τα παιδιά που συμμετείχαν ανέπτυξαν τις σκέψεις τους τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και κατασκευαστικά.

 

Κατασκεύασαν μακέτες διεκπεραίωσης της ιδέας τους πάνω στις οποίες λειτούργησαν οι ρομποτικές τους κατασκευές.

Η πρώτη ομάδα είχε σαν θέμα της την υποστήριξη της κτηνοτροφίας στα ερημονήσια με τη βοήθεια της Ρομποτικής. Το αμφίβιο όχημα που δημιουργήσαμε φροντίζει καθημερινά για τη διατροφή των ζώων που ζουν στις βραχονησίδες.

Η δεύτερη ομάδα μας επέλεξε να ασχοληθεί με διεθνή ζητήματα κατασκευάζοντας το ρομπότ Έλληνας πρέσβης. Οι ενέργειές του βοηθούν στη διατήρηση της ελληνικότητας των βραχονησίδων μας. Το όνομα της ομάδας μας είναι Γαλανόλευκες ζώνες και η  κατασκευή μας φροντίζει να υποδεικνύει την ελληνικότητα του νησιού υψώνοντας καθημερινά την ελληνική σημαία.