ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Βραβείο Πρωτότυπης Δημιουργίας για τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

 

e-Radio

eSafety

e-Twinning

 

Δύο Κόσμοι Ένας Κρύσταλλος

Η ώρα του Κώδικα 2015

Διαγωνισμός "Νερό & Ενέργεια"


Το 3ο Δημοτικό Σερρών στον ΑΡΗ !

 

 

Σχολική Βιβλιοθήκη

 

BLOGS ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Έξυπνα αλεπουδάκια

Κλιματική Αλλαγή

Τάξη Γ1

Περί Οσπρίων..

Τάξη Γ2

Πληροφορική

A2 Blog

Δ2 Blog

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο στόχος του σχολείου είναι να λειτουργεί σωστά με τάξη και αποτελεσματικότητα. Φιλοδοξούμε να έχουμε ένα σχολείο με εκπαιδευτική ποιότητα, προσανατολισμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Παράλληλα με τη σχολική μόρφωση, το σχολείο μας οφείλει να προάγει τις χριστιανικές αρχές, την ανάπτυξη δημοκρατικού ήθους, αλληλοσεβασμού και υπευθυνότητας στη σχολική μας κοινότητα.

Σεβόμενο την ελευθερία συνείδησης, το σχολείο δέχεται οποιονδήποτε μαθητή. Η καθημερινή συνύπαρξη μαθητών διαφορετικών θρησκευμάτων και εθνικοτήτων στον σχολικό χώρο συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στον αμοιβαίο σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του καθενός.

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

 • Η παροχή ποιοτικής διδασκαλίας.
 • Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων που αποτελούν την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας (Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δ/νση Σχολείου, Σύλλογος Διδασκόντων, Μαθητική Κοινότητα, Σύλλογος Γονέων, Απόφοιτοι, Δήμος Σερρών).
 • Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
 • Η προσωπική δράση και η συνεχής επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών.
 • Η φροντίδα εκ μέρους των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες και τις ανησυχίες όλων των μαθητών και ιδιαίτερα των αδυνάτων (Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη).
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις Παιδαγωγικού, Εθνικού, Θρησκευτικού και Πολιτιστικού περιεχομένου.
 • Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην καλή λειτουργία του σχολείου.
 • Η πειθαρχία, η οποία συμβάλλει στην αυτοκυριαρχία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποτελεσματικότητα κατά την εργασία.
 • Η καλλιέργεια της χριστιανικής πίστης και η άσκηση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.
 • Η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Το σχολείο λειτουργεί ως 12/θέσιο ολοήμερο και εντάσσεται στα πιλοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) και λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.
 • Από το σχολικό έτος 2011-2012 είναι το μοναδικό Δημοτικό του Ν. Σερρών που συμμετέχει στην Πιλοτική Εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών, «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Σχολείο 21ου αιώνα».
 • Είναι Συνεργαζόμενο Σχολείο του Δικτύου (ASPnet) της UNESCO, το μεγαλύτερο δίκτυο σχολείων στον κόσμο, και συμμετέχει σε πολλές από τις γόνιμες πρωτοβουλίες της UNESCO.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Στην Α΄ Δημοτικού εγγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας:

        α. τα παιδιά που φοίτησαν σε Νηπιαγωγείο και σύμφωνα με τη νομοθεσία ανήκουν στην   γεωγραφική περιοχή του σχολείου,

              β. όσα έχουν αδέλφια τα οποία φοιτούν ήδη στο σχολείο,

        γ.  τα παιδιά των αποφοίτων

 • Οι εγγραφές στο σχολείο αρχίζουν και λήγουν στα χρονικά περιθώρια που καθορίζει ο νόμος. Η εγγραφή διενεργείται από τους γονείς ή κηδεμόνες. Η έννοια και η έκταση της κηδεμονίας ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.
 • Στις άλλες τάξεις του Δημοτικού επανεγγράφονται οι μαθητές που φοίτησαν στο Σχολείο κατά το τρέχον σχολικό έτος και σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, μαθητές από άλλα σχολεία.

 

ΥΓΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κατά την αρχή του σχολικού έτους τις απαιτούμενες από το νόμο ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις για τις οποίες ενημερώνονται από τη Διεύθυνση.
 • Κρίνεται σκόπιμο για την προστασία του μαθητή και εφόσον συμφωνούν οι γονείς, αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας, που δεν καλύπτεται από κατά νόμο ιατρικές βεβαιώσεις, να ενημερώνεται τουλάχιστον η Διεύθυνση του σχολείου.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

   Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8.10΄π.μ. κάθε μέρα και λήγουν στις 14.00΄μ.μ σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος που ισχύει κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

   Το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί από τις 14.00΄μ.μ και λήγει στις 15.30΄ μ.μ. ή στις 16.15΄μ.μ. ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που ισχύει κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

   Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν να διδάσκουν αμισθί φροντιστηριακά μαθήματα μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου και τους κηδεμόνες των μαθητών.

 

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

   Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών τις πρωινές ώρες. Τις απογευματινές ώρες το σχολείο λειτουργεί μόνο μετά από συνεννόηση. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται κάθε μήνα, τις μέρες και τις ώρες που ορίζει το Σχολείο. Το σχετικό πρόγραμμα κοινοποιείται στους γονείς και κηδεμόνες.

   Στο τέλος κάθε τριμήνου, πραγματοποιείται στο σχολείο συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων, κατά την οποία τους παραδίδεται ο έλεγχος προόδου και παρέχονται σ’ αυτούς πληροφορίες από το διδακτικό προσωπικό για την επίδοση και τη διαγωγή των παιδιών τους. Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων είναι απαραίτητη. Μετά από ανακοίνωση της Διεύθυνσης, πραγματοποιούνται και άλλες ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων, είτε συνολικά, είτε ανά τάξη.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Η πρωινή συγκέντρωση μπροστά στο Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων αποτελεί το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. Είναι η μοναδική ευκαιρία σε καθημερινή βάση, όπου όλη η σχολική κοινότητα μπορεί να είναι συγκεντρωμένη και γίνονται οι αναγκαίες ανακοινώσεις και επισημάνσεις για το εκπαιδευτικό έργο.
 • Μαθητής που προσέρχεται στο σχολείο κατ’ επανάληψη με καθυστέρηση, δε γίνεται δεκτός στην τάξη και ενημερώνονται οι γονείς του.
 • Όταν ένας μαθητής απουσιάζει, οι γονείς του θα πρέπει να τηλεφωνήσουν στο σχολείο, μέχρι τις 10.00΄π.μ. το αργότερο και να αναφέρουν το λόγο της απουσίας.
 • Άδεια αναχώρησης από το σχολείο χορηγείται σε μαθητή μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς του, Ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Διευθυντή καλούνται να τον παραλάβουν αυτοπροσώπως.
 • Για να πάρει απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να κατατεθεί στη Διεύθυνση αίτηση του γονέα του, η οποία να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γιατρού. Για να απαλλαγεί ένας μαθητής μια ώρα από το μάθημα ημέρας της Φυσικής Αγωγής, πρέπει οι γονείς να τηλεφωνήσουν στο σχολείο το πρωί της ίδιας μέρας ή να στείλουν γραπτό σημείωμα.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου (εκκλησιασμός, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, παρελάσεις, εκδρομές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες κτλ). Εξαιρούνται όσοι απαλλάσσονται από το νόμο.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Κάθε μαθητής που εγγράφεται στο σχολείο είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να διατηρεί την καλή φήμη του σχολείου, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Οι καλοί τρόποι και η ευγένεια χαρακτηρίζουν τον μαθητή του σχολείου στις σχέσεις του με τον Διευθυντή, τους Εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου.
 • Ο μαθητής του σχολείου καλλιεργεί απέναντι στους συμμαθητές του την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη λεπτότητα και την ευγένεια στις εκφράσεις του. Αποφεύγει ότι είναι δυνατόν να θίξει ή να προσβάλλει τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις των άλλων.
 • Απαγορεύονται οι ανάρμοστες χειρονομίες και χειροδικίες, οι διαξιφισμοί, οι βρισιές, οι θορυβώδεις εκδηλώσεις, παιχνίδια επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και κάθε άλλη ενέργεια ανάξια μαθητών σε οποιαδήποτε οργανωμένη σχολική δραστηριότητα.
 • Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν σε καλή κατάσταση τις αίθουσες διδασκαλίας, τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που το σχολείο θέτει στη διάθεσή τους και να αποφεύγουν να γράφουν επάνω στα θρανία, στους τοίχους κτλ. Κάθε υλική ζημιά βαρύνει τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή.

 

 • Στα διαλείμματα κανένας μαθητής δεν παραμένει στην τάξη και στους διαδρόμους εκτός από τους επιμελητές, που είναι υπεύθυνοι για ότι συμβεί και τους οποίους ορίζει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς ο χώρος παραμονής των μαθητών.
 • Μαθητής που βρίσκεται σε εκδρομή (ημερήσια, πολυήμερη, εκπαιδευτική κτλ) και γενικά σε εκδηλώσεις, στις οποίες μετέχει το σχολείο, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και κόσμιος και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των συνοδών εκπαιδευτικών.
 • Οι μαθητές που συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου (παρελάσεις, σχολικές γιορτές, χορωδίες κτλ) πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
 • Για το μάθημα της γυμναστικής και τις άλλες αθλητικές εκδηλώσεις μέσα και έξω από το σχολείο οι μαθητές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
 • Οι μαθητές να αποφεύγουν να φέρνουν στο σχολείο:

α. Εφημερίδες, περιοδικά και κάθε είδους έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο που δε συνάδει με την ιδιότητα του μαθητή.

β. Όργανα, αντικείμενα ή προϊόντα επικίνδυνα και ασυμβίβαστα με τη μαθητική ιδιότητα και εργασία. Η χρήση ή και η απλή κατοχή των παραπάνω (παρ. α και β) μέσα στο σχολικό περιβάλλον (αίθουσες, λεωφορείο, προαύλιο) συνεπάγεται την κατάσχεσή τους και ενημερώνονται οι γονείς του.

γ. Αντικείμενα αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων.

δ. Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου δεν πρέπει να γίνεται χρήση κινητών τηλεφώνων

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

   Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των μαθητών κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Ο επιστάτης - καθαρίστρια και οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί, το χρονικό διάστημα 7:45 π.μ. μέχρι 8.10 π.μ., που είναι ανοιχτή η πόρτα της αυλής για την πρωινή πρόσβαση των μαθητών, δεν επιτρέπουν την είσοδο σε άλλα πρόσωπα πλην αυτών που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία.
 • Οι είσοδοι της αυλής μετά το χτύπημα του πρωινού κουδουνιού κλείνουν και στη συνέχεια ανοιγοκλείνουν για οποιονδήποτε έχει σχέση με το σχολείο από τον Διευθυντή ή τον επιστάτη.
 • Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, σε σχολικούς φορείς και σε όσους ζητούν κατόπιν αιτήσεώς τους να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημά τους, με έγκριση του Διευθυντή του σχολείου ή άλλου οριζομένου προσώπου.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί ενστερνίζονται ότι η εφημερία στους χώρους του σχολείου είναι έργο ευθύνης και όχι ρουτίνας.
 • Για κάθε ωριαία απομάκρυνση μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας ενημερώνεται η Διεύθυνση, ώστε να φροντίσει για την επίβλεψή του. 
 • Ο μαθητής που εκ του νόμου απαλλάσσεται του μαθήματος των Θρησκευτικών παραμένει στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν παρακολουθεί τη διδασκαλία και ασχολείται με τα άλλα του μαθήματα. Εναλλακτικά μπορεί να παρακολουθεί μάθημα άλλης ειδικότητας.
 • Οι μαθητές, που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής μόνιμα ή περιστασιακά, δεν περιφέρονται στο σχολικό χώρο αλλά κάθονται σε χώρο που τους υποδεικνύει ο διδάσκων και παρακολουθούν τους ασκούμενους συμμαθητές τους.
 • Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού οι μαθητές δεν περιφέρονται εντός του κτιρίου ή στον

αύλειο χώρο χωρίς επίβλεψη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

α. Με τροποποίηση του ημερησίου προγράμματος διδασκαλίας.

β. Με ανάθεση σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό να καλύψει το κενό.

γ. Με ορισμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Το έργο των εκπαιδευτικών είναι υψηλής κοινωνικής ευθύνης και περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την διδασκαλία και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Οι υποχρεώσεις τους δεν περιορίζονται στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση και τον ηγετικό ρόλο, αλλά επεκτείνονται και πολύ πιο πέρα ως εξής:

 • Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 • Όσοι έχουν πρώτη ώρα διδασκαλίας παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών.
 • Ενημερώνουν τη Διεύθυνση για απουσία μαθητή κατά την πρώτη ώρα.
 • Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους.
 • Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.
 • Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
 • Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να επιδιώκουν την συνεργασία για να υπάρχει ο ίδιος ρυθμός διδασκαλίας σε όλα τα τμήματα.
 • Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών.
 • Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικών ολιγόλεπτων περιπτώσεων.
 • Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.
 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
 • Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση και δεν καπνίζουν μέσα στο σχολικό χώρο
 • Προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν τις 8.00 πμ. Όσοι δεν απεργούν προσέρχονται από την πρώτη διδακτική ώρα στα πλαίσια προσφοράς εξωδιδακτικής εργασίας, για να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, που σχετίζονται με την ασφάλεια των μαθητών.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

   Ο Σύλλογος Διδασκόντων (Σ. Δ.) είναι συλλογικό όργανο και έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, ως ακολούθως:

 • Ο  Σ. Δ. συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.
 • Οι αποφάσεις του Σ. Δ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.
 • Οι αποφάσεις του Σ. Δ. λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του και είναι δεσμευτικές για όλους. Οι απόψεις της μειοψηφίας καταχωρούνται, αν ζητηθεί.
 • Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα.
 • Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων ή επισκέψεων, καθώς και των παρελάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ενημερώνει σε συνεργασία με το Διευθυντή τους γονείς ή κηδεμόνες τουλάχιστον κάθε τρίμηνο σχετικά με την φοίτηση, πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του Σ. Δ. να αναθέσει εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

   Ο Διευθυντής επιβάλλεται να έχει ενεργό συμμετοχή στη ζωή του σχολείου και να επιμελείται την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ως εξής:

 • Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξης ενός σχολείου λειτουργικού, δημοκρατικού και ανοιχτού στην κοινωνία.
 • Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την τήρηση της πειθαρχίας, την καθαριότητα και αισθητική του σχολείου και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
 • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος και την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς.
 • Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες όταν απουσιάζει εκπαιδευτικός, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα, ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
 • Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας των μαθητών, καθώς και του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρχές της παιδαγωγικής και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 • Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις αρμοδιότητές του του και τον βοηθάει στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.
 • Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
 • Συνεργάζεται με το Διευθυντή και τον βοηθάει για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
 • Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος των Διδασκόντων αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 • Το Σχολείο συνεργάζεται στενά και αρμονικά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη στήριξη του παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού έργου του, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου.
 • Το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών και του Διευθυντή. Ωστόσο, τα θέματα της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών ή εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων γίνεται αποδέκτης παραπόνων για έκπτωση του εκπαιδευτικού έργου ή της παιδαγωγικής λειτουργίας, θα πρέπει να ενημερώνει τη Δ/νση του σχολείου, η οποία και έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του οποιουδήποτε προβλήματος.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στις κεντρικές εισόδους) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οφείλουν να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντήκάθε ιδιαιτερότητα πουαφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνουνε το δάσκαλο της τάξης ή το Διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί μια πρώτη εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Σχεδίου ενός σύγχρονου Σχολείου. Φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για ένα άριστο πλαίσιο λειτουργίας, όπου μέσα σε παιδαγωγικό κλίμα θα παρέχεται στους μαθητές μας ποιοτική διδασκαλία. Η επιτυχία ενός τέτοιου Σχεδίου προϋποθέτει ότι όλοι οι φορείς της Σχολικής Κοινότητας θα αποδεχθούν όσα, σε γενικές γραμμές, αναφέρονται στον «κανονισμό».
 • Στη σύνταξή του συνεργάσθηκαν όλοι: διδακτικό προσωπικό, γονείς, μαθητές και απόφοιτοι. Γι αυτό και ο κάθε γονέας, μαζί με την αίτηση εγγραφής, παραλαμβάνει και ένα αντίγραφο του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Με την πιστή τήρησή του θα βελτιωθεί αποφασιστικά η παρεχόμενη παιδεία, θα εξυψωθεί το κύρος και θα ενισχυθεί η παράδοση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών που υπερβαίνει τον έναν αιώνα.
 • Οι κανόνες που διατυπώνονται στον παρόντα κανονισμό υπαγορεύονται είτε από το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, που η πολιτεία έχει θεσπίσει, είτε απορρέουν από άγραφους κανόνες συμπεριφοράς, που ούτως ή άλλως ισχύουν στο 3ο Δημοτικό Σερρών και εκφράζουν τον ευσυνείδητο εκπαιδευτικό και τον "καλόν καγαθόν" μαθητή.

 

Σημείωση:

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας συντάχθηκε με βάση το άρθρο 11 του Ν. 682/1977 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 9η/16-01-2014 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του 3ου Δημ. Σερρών.

Όμιλος Ρομποτικής

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFkvbKdpanimnZDRkns_ZOtUUd1LLvIuFo3GgpHBFhD5JRKMN55A

British Council

European School Radio

Comenius

Πάμε για νέο ρεκόρ Guinnes με τον σεφ Jamie Oliver

Μικροί Μηχανικοί

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

INSPIRING SCIENCE

Δωρίστε στο 3ο Δημοτικό τον παλιό σας υπολογιστή.

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

-------------------------

 

-------------------------

Saferinternet

 

8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Μικρός Αναγνώστης